Formació

Mateu Batallé formació, conferències, cursos i seminaris

A vegades es té tanta feina que no es troba el temps suficient per actualitzar-se en qüestions de treball o personal.

Existeixen eines que poden ajudar a créixer. Cal fixar objectius per seguir endavant.

S’han dissenyat diferents programes de formació dedicats a la imatge personal, el protocol empresarial i l’atenció al client, per actualitzar-se, reciclar-se o descobrir les noves tendències i seguir millorant.

Atenció al client
Aquest curs té l’objectiu d’oferir les pautes necessàries per atendre el client de l’organització de manera professional i coherent amb la imatge de l’empresa o institució.
DESCRIPCIÓ DEL CURS
 1. Projectar una imatge positiva de l’organització
 2. L’escolta activa
 3. Transmetre una bona actitud
 4. La gestió de conflictes
 5. La comunicació: verbal i no verbal
 6. La teva imatge personal (l’aparença)
 7. L’atenció telefónica
 8. L’atenció als correus electrònics i altres tipus de missatges

Durada: 10 hores

La imatge personal
La nostra imatge personal és la nostra carta de presentació. Aquest seminari serveix per descobrir si transmetem una imatge coherent i atractiva i què ens cal per a millorar-la.
DESCRIPCIÓ DEL CURS
 1. Descobrir quina imatge transmets
 2. Quina imatge t’agradaria transmetre
 3. La primera impressió
 4. La teva imatge personal
 5. La relació de la teva imatge personal amb la imatge del treball
 6. Les bones maneres i el saber estar

Durada: 4 hores

Netetiqueta: el correu electrònic i les xarxes socials
Aquest seminari pretén que els participants puguin moure’s amb naturalitat i correcció en les seves comunicacions digitals.
DESCRIPCIÓ DEL CURS
 1. Internet i el món global
 2. Normes generals de l’ús del correu electrònic
 3. Salutacions i acomiadaments per correus electrònics
 4. El propòsit del missatge
 5. Tipus de missatges
 6. La discreció del missatge
 7. Introducció a les xarxes socials

Seminari de dos dies: 3 hores al dia

Protocol empresarial
Aquest seminari és conèixer els principis bàsics del protocol a l’empresa. Es mostrarà com presentar l’empresa a diferents grups socials: mitjans de comunicació, entitats i organitzacions, públic intern i extern com cal interaccionar en cadascún per tal que un dinar d’empresa, una roda de premsa, una reunió de treball assoleixi l’èxit.
DESCRIPCIÓ DEL CURS
 1. Què és protocol – tot és protocol?
 2. Normes generals del protocol oficial
 3. Com organitzar els principals actes de l’organitzacions seguint les pautes del protocol: visites, inauguracions, portes obertes, recepcions…
 4. La documentació necessaria
 5. Planificació i preparació per organitzar l’acte
 6. El protocol a l’empresa
 7. Les normes de cortesía
 8. La figura del secretari
 9. Els regals i incentius d’empresa
 10. La correcció a taula (àpats d’empresa)

Seminari de dos dies: 3 hores al dia